Dr. Andrew Taylor Still (1828-1917)De osteopathie is ontwikkeld door de Amerikaanse arts Dr. Andrew Taylor Still (1828-1917)

Deze arts had in zijn tijd al andere opvattingen over geneeskunde dan de reguliere artsen. Na het uitbreken van een virale meningitisepidemie waarbij hij zelf drie kinderen verloor, vroeg hij zich af hoe het kwam, dat sommige mensen ziek werden en anderen niet. Uit deze voor die tijd revolutionaire gedachtegang , mede ontstaan uit onvrede met de toen geldende opvattingen over geneeskunde en medicijngebruik, ontwikkelde hij een nieuwe vorm van geneeskunde die hij Osteopathie noemde. In 1870 richtte hij zijn School voor Osteopathie op.

Osteopathie betekent letterlijk ziekte van de botten. Zijn stelling was dat elk ziektebeeld het gevolg zou kunnen zijn van het niet juist bewegen van de botstukken , m.n. de wervelkolom , omdat hieruit de zenuwen ontspringen die de organen beinvloeden. Een leerling van Still, W.G. Sutherland (1873-1954) ontwikkelde de cranio-sacrale behandelingsmethode. Deze methode is gebaseerd op het gegeven dat schedelbeenderen bewegen waarbij die beweging onafhankelijk is van de hartslag of de ademhaling. Deze beweging van de schedel noemde hij: het primaire ademhalingsmechanisme. Deze opvatting was in schril contrast met de dan geldende opvatting dat de schedelbeenderen vanaf een bepaalde leeftijd onderling vergroeien en dus niet meer kunnen bewegen.

skeletpaardStill heeft ooit gezegd: Beweging is leven. Alles wat leeft, stroomt. De beweging is het belangrijkste kenmerk en voorwaarde voor het leven.
De osteopathie kan de beweging van structuren in het lichaam doen herstellen. Hierbij gaat ze uit van o.a. de volgende principes:
• Het lichaam functioneert als een eenheid
• Structuur en functie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
• Het lichaam beschikt over zelfregulerende mechanismen, dat wil zeggen een gezond lichaam geneest zichzelf.
In de humane wereld is osteopathie al jarenlang een geneeswijze die met succes toegepast wordt. Osteopathie toegepast bij dieren is ontstaan uit de humane osteopathie en is een minder bekende behandelwijze maar krijgt door de vele positieve resultaten steeds meer erkenning.